Svenska Schäferhundklubben

Nyhetsarkiv

2016

Detta händer idag

söndag
26
februari
Torgny, Torkel

2017
Vecka 8

Upprop !!

 


DELA UPP SCHÄFERHUNDKLUBBEN I BRUKS & UTSTÄLLNING OMGÅENDE!?

I flertalet forum diskuteras livligt skillnader mellan utställningsschäfern och bruksschäfern.Vi läser alla statistik från mentaltester, från forskare inom genetik, från hälsorapporter gällande leddefekter, allergier och annat vi inom bruksschäferaveln knappt ens hört talas om.

Det undgår heller ingen inom vår förening att väsentliga skillnader framgår i våra resultatlistor från utställningar och från mästerskap inom bruks. Att det finns en skillnad och att rasen är attbetrakta som två helt olika raser finns inga som helst tvivel kring. Så ser det ut i Sverige.     Så ser det ut över hela världen. Endast den som inte vill se verkligheten kan förneka detta.

Av den anledningen finns det knappast någon vits att fortsätta med den argumentationen. Någon mednågorlunda insikt skulle här säkert ställa frågan; men kan det inte få finnas olika schäfrar. Frågan är komplex. Sanningen är självklart den att schäferhundsavel är brukshundsavel.

Schäferhunden skall ha den mentalitet som rasstandarden sedan länge föreskrivit. Den ska också ha de byggnadsförhållanden som gör den till en brukshund som ärbyggd och håller för den arbetande hund den i alla lägen borde vara. Även om detta finns att läsa i vår rasstandard. Men det hjälper föga, då tolkningarna med åren har ändrats avsevärt.

Med detta så är schäferhunden ingen sällskapshund eller ren utställningshund. För detta ändamål finns andra raser. Men i samma takt som omkring hälften av läsarna just tänker sluta läsa och förpassa denna skrivning till papperskorgen, så är kanske en annan tanke  värd att nämna. Det har gått fel, om det råder inga tvivel.

Åtskilliga valpköpare har inbillats att schäferhunden är en och samma hund och att det då är bäst att skaffa ”en snygg” så att man kan vara med på både utställning och bruks. Om dessa människor ska vi så klart också värna. Men för att göra vår svenska schäferhundklubb attraktiv för alla så krävs nu omfattande förändringar. Svenska Schäferhundklubben har under väldigt många år haft en tydlig huvudinriktning mot utställning. I styrelser, såväl centralt som i distrikt, har dessa haft en överrepresentation av människor med utställning som främsta intresse. Många av dessa är samtidigt uppfödare av just utställningsschäfern. De med bruksintresse lyser här med sin frånvaro. Likadant ser det ut påorganisationskonferenser, uppfödarträffar etc.

Missnöjesföreningar, med ofta mycket godaintentioner och omfattande kompetens, startas i syfte att värna om sitt intresse då derasrösterinte låter sig höras inom etablissemanget. I första hand tänker jag då på svenskbruksschäferförening och RSV2000. Men vi har även små inofficiella grupper som har egnaträningsplatser, egna logotyper och helt egen agenda. Gemensamt för dessa grupper är attde inte tar sitt ansvar inom organisationen. De bryr sig inte om valberedningens arbete, vem som sitter i styrelser, hur organisationen skall byggas upp för att det ska bli så bra som möjligt för alla. De arrangerar inte mentaltester, prov och tävlingar. De sköter inte heller all den administration som en omfattande verksamhet för med sig. De tränar, har trevligt och låter andra göra jobbet i en för potentiellt nya schäferägare och medlemmar exkluderande miljö. Det är egoistiskt. Det är inte alls bra.

Men när man begrundar fenomenet är det faktiskt ganska enkelt att förstå att det blivit så här. Inom flertalet andra raser med tydliga skillnader på utställningsvarianter och de med fokus på funktion, har uppdelningen redan ägt rum. Flera raser av exempelvis jakttyp lämnar
huvudorganisationen och bildar sina egna klubbar.

Om vi med olika intressen inom schäferrasen inte ska gå samma väg, utan istället enas under samma tak så krävs en uppdelning inom föreningen. Först då kan vi få ett engagemang hos de med intresse för bruksschäfern. Först då kan vi prata mer om utbildning, mentalitet, prov, tävlingar, bruksavel och mindre om det som vanligvis står med på dagordningarna.

Det alternativa scenariot är att exempelvis RSV2000 fortsätter att växa i samma takt som tidigare genom att det de erbjuder en mer intressant tillvaro för människor med bruksschäfer inom både internationellt OCH inom en snar framtid kanske även nationellt bruksarbete. Då kommer schäferhunden (inom SKK) synas allt mer sällan i resultatlistor från tävlingar och mästerskap, samtidigt som statistiken från mentaltester sjunker till botten.Schäferhundklubben har då blivit enbart en utställningsklubb. Schäferhunden enbart en utställningshund. Det är ett troligt scenario. Det är då också troligt att schäferhunden förpassast ill gruppen ”sällskapshundar”. Det kan ingen vara nöjd med. Inte vi. Inte du. Absolutinte Max von Stephanitz.

I sammanhanget ska det också nämnas att vi inom en mycket snar framtid troligen kommer att möta fler alternativa, världsomfattande organisationer, än enbart just RSV2000.RSV2000 och andra eventuellt kommande organisationer håller kanske dig med bruksschäfer och intresse av den internationella hundsporten engagerad ytterligare en tid. Kanske hoppas du på att dessa organisationer inom en framtid får legitimitet genom att tillägnas rätten att anordna officiella prov? Är det däremot så att svenskbrukset håller ditt hjärta varmt torde väl det mesta av hopp vara ute – om inget görs. Inom det nationella brukset är trenden, om möjligt, ännu tydligare än inom det internationella.

I takt med att bedömningarna och tolkningarna av regelverket har förändrats genom åren är schäfern nu långt ner på resultatlistorna inom de flesta svenskbruksgrenar. Schäfern, för några år sedan Sveriges mest populära brukshund, syns knappast till på Sveriges många brukshundklubbar. För vem skaffar en schäfer om man vill vara på pallen under SM i svenskbruksgrenarna?
Här krävs diskussioner kring bedömningar vid prov, träningsmöjligheter på klubbarna, avelsarbete, dressyrpolicy och mycket mer.Det är sent att ställa allt till rätta. Men inte för sent att göra det bättre. Det kräver dock att du som har ett hjärta för schäfern som brukshund omedelbart vaknar, reagerar och agerar.

Kanske kan en stor uppslutning kring en första träff, där du med schäferhund inom nationellt och internationellt bruksarbete, inom tjänstehundssektorn samt inte minst du som ser dig som uppfödare av en arbetande schäferhund deltager med ditt engagemang, vara den bästa starten.

Thomas Fröding Bruksprovskommittén

 

Hej,

 

Nu ligger datumen för nästa års teoretiska domarprov ute i Kalendern på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2017/02/domaraspiranter-teoretiska-prov-2017/

Domaraspiranter - teoretiska   prov 2017 — Svenska Brukshundklubben

www.brukshundklubben.se

Teoretiska prov arrangeras för blivande   domare i lydnadsklass, bruks- och IPO-prov.

 

Facebook-20160620-061934

Translate

Information från CS Ny styrelse 2017

  • Glöm inte att rapportera in era nya styrelseförteckningar till kansliet

gäller samtliga distrikt och lokalklubbar.

  • Oavsett om det är samma personer som innhar lika poster som föregående år.

Gäller även valberedning/revisorer/revisorsuppleanter..

  • Samtliga distrikt inkommer med sina årsberättelser/ styrelseprotokoll/ verksamhetsberättelser/ verksamhetsplaner etc till kansliet.

 Lokalklubbarna skickar in sina till Distrikten. 

 Upprop till

Svenska Schäferhundklubbens

medlemmar

I en tid då färre schäferhundar registreras, färre arbetar aktivt med vår ras inom den mångsidighet som exklusivt, åtminstone tidigare, utmärkt vår ras som världens mest användbara - är det nu dags att återta den tronen.

För att lyckas med detta krävs det att vi samarbetar, fokuserar på det positiva och inte minst ser olikheter inom vår ras och dess olika förtjänster som en tillgång snarare än en strävan om att alla ska vara lika. Läs mer....

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


 


 

Rm´s logga