Svenska Schäferhundklubben

Detta händer idag

söndag
18
augusti
Ellen, Lena

2019
Vecka 33

 

Besökare idag: 1
Denna månad: 139
Totalt: 11073

Nyhetsarkiv

2016

Träningsledarbevis

 
NY hantering av Träningsledarbevis
Svenska Brukshundklubben (SBK) har beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så kallade
hundförbudstiden (perioden 1 mars - 20 augusti). Tillståndet omfattar åren 2016 - 2020. Tidigare
har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har detta delegerats till
Länsstyrelserna.
Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller
behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Det
betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel
träningsgrupper (där 4 eller fler personer tränar tillsammans) måste ha en utsedd träningsledare
med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Därför översänds en ifyllbar pdf för Träningsledarbevis, som har en behörighetsperiod av två år,
till alla SBK distriktens/rasklubbarnas tävlingsavdelningar som får sända detta till sina
underliggande klubbar. OBS! Att 2019 års bevismall ska printas ut dubbelsidigt så att man få 
Länsstyrelsens text på baksidan på beviset.
Förslag till NY hantering:
Distriktens/rasklubbarnas tävlingsavdelningar sänder ut denna information och bevismallen till sina
underliggande klubbar, sedan är det numera lokalklubbarna som utfärdar bevisen till de egna
medlemmarna. Men lokalklubben ska sända in listor på namn, klubb och kontaktuppgifter på medlemmar
hos dem som erhållit bevis för att få vara träningsledare till er i distrikten/rasklubben.
Lokalklubben utser alltså själva behöriga personer, informerar om de gällande reglerna kring detta
åtagande enligt tillståndet från länsstyrelsen dit klubben tillhör och fyller i mallen för
träningsledarbeviset med namn, startdatum och slutdatum och skriver sedan ut dessa, gärna på lite
tjockare papper och dubbelsidigt för att sedan kunna skriva under dem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat
behörighetsperioden. Kortet ska alltid finnas med vid verksamhet och på uppmaning kunna uppvisas.
Lämpligt är att även ha länsstyrelsens tillstånd tillgängligt i sin mobil eller liknande antingen
på bild eller som länk till SBK:s hemsida: 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens- 
hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Enligt uppdrag / Camilla Hjort

Regelrevideringens förslag

Hej,

 

Nu finns SBK:s UG Bruks framtagna förslag på remisser gällande bruksprov för regelrevideringen år 2022 ute på SBK hemsida!

 

Här är en länk till nyheten om detta: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/03/regelremiss-for-bruksprov-till-ar-2022/

 

Detta mail går nu till alla SBK distriktens och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt till Sveriges Hundungdom (SHU).

 

Sprid denna information till era underliggande klubbar!

 

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Universalsieger VM 2018 Belgien

520EX
162ex
057
042
237
242EX

Resultat Universalsieger

Translate

Information från CS

Hej,

 

På förekommen anledning behöver jag er hjälpa med att sprida informationen om nedan till alla era underliggande klubbar:

 

  • Att alla tävlingsarrangörer måste lägga in kontaktuppgifter till någon på klubben, som tävlande ska kunna få kontakt med vid frågor inför tävling.
  • Att tävlingsarrangörer lägger in IBAN nr också i systemet – vi får mer och mer folk som anmäler sig från andra länder och vi på supporten för SBK Tävling kan inte svara på detta!

 


 

Så här års efter att alla årsmöten har varit är det dags att lämna in styrelseförteckning samt årsmöteshandlingar till distrikt o kansli. Lokalklubb lämnar in till Distrikt och Distrikt lämnar in till kansliet.

Följande Distrikt Sd har inte inkommit med ny styrelseförteckning:

Gotland.

Följande lokalklubbar Sk har inte inkommit med ny styrelseförteckning till kansliet:

Sk Alvesta,  Halmstad,  Sturup,  Ågesta samt Westbo.

 

Skynda och skicka in förteckningar över era styrelser så ni inte missar viktigt information för er verksamhet.  // Mvh "Maggan" Kansliet //.

 


 

OBS!  Nytt år  NY medlemsavgift 

I år är medlemsavgiften höjd från 295.- till 350.-

Är du redan medlem i SBK betalar du in 350.-

Är du inte medlem i SBK sedan tidigare betalar du in 750.-

Familjemedlemsavgiften är inte höjd.

Den nya avgiften gäller fr om 2019-01-01 


 


Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 agria_djurforsakring_200