Svenska Schäferhundklubben

Om bruksprovskommittén

Bruksprovskommittén arbetar med att:

  • Vara Sd och Sk behjälpliga att genomföra sina prov
  • Vid behov vara Sd/Sk behjälpliga att genomföra SSM för svenskbruksgrenarna
  • Vara Sd/Sk behjälplig att genomföra SSM för de internationella provformerna
  • Ansvara för laguttagning till WUSV-VM
  • Vara Sd/Sk behjälpliga att utbilda provledare och vidareutbilda dem gällande SBK tävling
  • På uppdrag av CS handlägga frågor som avser Bruksprovskommitténs ansvarsområde
  • Uppdatera Infopärmen där behov av revidering finns

Känner du att du är intresserad av vårt arbete och kan bidra till arbetsgruppen med din kunskap, är du välkommen att höra av dig!